آدرس: استان البرز – شهر صنعتی هشتگرد – فاز ۲ – خیابان نسترن ۱۴ – پلاک ۴۱

کد پستی : ۳۳۶۱۶۵۶۴۳۸

تلفن: ۵۴ ۱۴ ۲۲ ۴۴ -۰۲۶

۸۴ ۷۸ ۲۲ ۴۴ -۰۲۶